Entradas

Curs de Treballs en Alçada

Curs de Plataformes Elevadores

Fira Industrial de Sabadell.

El mes passat es va realitzar la primera Fira Industrial de Sabadell i avui fem un balanç molt positiu d’aquesta. Va servir per acostar a les empreses i fer-les coneixedores de les últimes novetats i productes dels principals fabricants del sector industrial, diferents proveïdors tènien exposats els seus equips i van realitzar simulacres i demostracions de tot tipus. Empreses d’elevació i tracció, expositors d’eines electro-portàtils, maquinària elèctrica, elements de fixació, equips de mesurament, mitjans auxiliars d’accés, productes químics i d’higiene, protecció i seguretat, sistemes anticaigudes, sistemes d’evacuació i emergències, eines de tall i soldadura, etc, etc.
Col·laborem en l’esdeveniment gràcies a Tractel Ibèrica, realitzant un simulacre d’evacuació, en el qual voliemdonar a conèixer el sistema Derope, molt eficaç gràcies a la seva facilitat d’instal·lació i ús. Permet als usuaris amb una mínima formació realitzar una evacuació controlada.
Agrair tot el suport i facilitats que va oferir l’organització, Muntada Subministraments Industrials, que van fer d’aquesta fira tot un èxit. Esperem tornar-hi l’any que ve!

dsc_0558

dsc_0569

dsc_0566

Feria Industrial de Sabadell

El mes pasado finalizó la primera Feria Industrial de Sabadell. Hacemos un balance muy positivo de la misma. Sirvió para acercar a las empresas y hacerlas conocedoras de las últimas novedades y productos de los principales fabricantes del sector industrial, diferentes proveedores tenían expuestos sus equipos y realizaron simulacros y demostraciones de todo tipo. Empresas de elevación y tracción, exposición de herramientas electro-portátiles, maquinaria eléctrica, elementos de fijación, equipos de medición, medios auxiliares de acceso, productos químicos y de higiene, protección y seguridad, sistemas anti-caídas, sistemas de evacuación y emergencias, herramientas de corte y soldadura, etc, etc.

Colaboramos en el evento gracias a Tractel Ibérica, realizando un simulacro de evacuación, en el que queríamos dar a conocer el sistema Derope, muy eficaz gracias a su facilidad de instalación y uso. Permite a los usuarios con una mínima formación realizar una evacuación controlada.
Agradecer todo el apoyo y facilidades que ofreció la organización, Muntada Suministros Industriales, que hicieron de esta feria todo un éxito. Esperamos repetir el año que viene!

dsc_0558

dsc_0569

dsc_0566

Parades Industrials