Sistemes per al manteniment de camions

Aquest tipus d’estructures estan dissenyades per poder realitzar treballs de neteja, manteniment, càrrega i descàrrega de cisternes, etc, sobre camions de serveis.

Segons les característiques del terreny poden ser fixes o transportables, i es fabriquen en diferents grandàries, podent fins a adaptar potes regulables. El muntatge és fàcil i ràpid, encara que és vital cerciorar-se que la superfície de suport del pòrtic suporta les càrregues transmeses.
Entre columnes, s’instal·len línies de vida rígides de carril, segons norma UNE 795 D, ja que eviten qualsevol tipus de flexió i en estar instal·lades per sobre de l’operari que les usa, minimitzen totalment el factor de caiguda. Segons el tipus de sistema que s’instal·li, podrà ser utilitzat per una o més persones.

Sol·licita assessorament als nostres tècnics per a més informació.

img-012img_4105img_0875