Sistemes d’evacuació i accés.UNE EN 795B

Existeixen diferents tipus de sistemes al mercat, pensats per accedir a zones de difícil accés, espais confinats i en tot tipus d’ambients.
Accés Vertical subministra i instal·la sistemes dels principals fabricadors, sobre la base de les característiques de l’espai, el número d’intervencions anuals previstes o el número de persones destinades per al seu ús, els sistemes més adequats per a això, a més d’impartir la formació necessària per a la seva utilització.

La majoria d’accessos a recintes confinats, sempre que la superfície sigui principalment regular i es puguin sostenir correctament els suports, es realitzen mitjançant trípodes telescòpics, ja que són fàcils de transportar i el muntatge és molt simple.

En llocs on no existeixi una base plana per posicionar un trípode i accedir a la vertical, podem optar per plomes que disposen de braços giratoris. Deixant instal·lades unes bases en qualsevol tipus de superfície. Contra-plaques en relliges, soldades, mitjançant un propi contrapès, o fixant-ho mitjançant ancoratges químics. Fixacions en sòl o paret. Ens permetrà també poder transportar el sistema i fer ús de l’en diferents ubicacions.

Sobre la base de si existeixen mitjans auxiliars, la distància a la zona d’accés, si hem de realitzar moviments de càrregues, determinarem que tipus de suports hem d’acoblar al sistema principal. Anticaigudes, anticaigudes amb torns de recuperació, corrioles, sistemes d’evacuació, ternals de càrrega, enrotlladors elèctrics, etc. Existeixen diferents tipus de mesures i materials de fabricació. Consulta al nostre departament tècnic, com és el sistema que millor s’adapta a la característica de cada zona de treball.

image4img_2202