MANTENIMENT DE PARCS EÒLICS

ACCÉS VERTICAL posa a la seva disposició un equip especialitzat en la conservació i adequació de parcs eòlics, realitzant qualsevol de les tasques que comporta el seu manteniment. Per la complexitat que suposen les actuacions d’aquest tipus, els equipaments del nostre personal disposa de les més altes certificacions de formació especialitzada.

Inspecció i reparació de pales:

  • Medicions de conductivitat
  • Inspeccions mitjançant teleobjectius, cistelles o tècniques mitjançant cordes
  • Reparacions de fibra

Neteja:

  • Fust interior i exterior
  • Pales i nacelles

Reparació i manteniment:

  • Soldadures
  • Adequació d’accessos
  • Instal·lació i revisió d’escales, línies de vida i venda d’EPIs específics

Formació de treballs en alçada.

Elaboració de procediments de treball específics.

Simulacres d’evacuació urgent.