Baranes i passamans (ISO 14122-4)

Les baranes són sistemes de protecció col·lectiva i són un gran recurs per protegir el transit habitual en llocs de perill de caiguda i amb un gran volum d’usuaris.