LÍNIES DE VIDA

Accés Vertical,  disposa d’una gran experiència en el muntatge de línies de vida, carrils de treball, punts d’ancoratge i altres elements de seguretat.

El nostre departament d’enginyeria treballa constantment per la creació i el disseny de sistemes d’accés segurs, desenvolupant solucions específiques en cada cas i d’acord amb la normativa vigent.

Els principals fabricants, ens reconeixen com instal·ladors pels seus productes.

Aquestes son algunes solucions relacionades amb la prevenció de riscos d’alçada que li oferim a Accés Vertical:


fabricantes_fallprotecfabricantes_antecfabricantes_miller fabricantes_innotech fabricantes_soll fabricantes_somain fabricantes_tractel