INDÚSTRIA

Assessorament tècnic per la realització de projectes i execució d’obres en els diferents sectors industrials: plantes de cicle combinat, plantes dessaladores, parcs eòlics, plantes petroquímiques, tèrmiques, nuclears. Amb l’objectiu de conservar i millorar les instal·lacions existents.

 • Inspeccions tècniques
 • Inspeccions industrials amb DRON – ( HD )
 • Manteniment de xemeneies industrials
 • Treballs en estructures
 • Espais confinats
 • Tall i soldadura industrial
 • Tractaments de formigó
 • Reforços estructurals
 • Instal·lació de balises diürnes i nocturnes
 • Radars meteorològics i parallamps
 • Antenes de telecomunicacions