Formació GWO (Global Wind Organization)

(Curs per a treballadors que realitzin activitats en aerogeneradors)

Accés Formación, és un centre Certificat per la GWO (Global Wind Organization) per impartir formació estandaritzada i homologada per a tot el món. La Associació Europea de Energia Eòlica (EWEA), reconeix aquests continguts com els nivells mínims acceptables que deuen adquirir els treballadors del sector eòlic per realitzar els treballs de manera segura.

La formació inclou els següents mòduls:

– Primers auxilis

– Manipulació de càrregues

– Extinció d’incendis

– Treballs en altura

DURACIÓ ( 16 hores en 2 jornades)

OBJECTIUS DEL CURS

Proporcionar als participants els coneixements i habilitats bàsiques, a través d’una formació teorico-pràctica, per realitzar amb seguretat els treballs en alçada en aerogeneradors, el correcte ús dels EPI contra caigudes, la avaluació i el rescat bàsic en alçada.

CONTINGUTS DEL CURS

Mòdul teòric: ( 6 hores )

1- Introducció.

2- Legislació.

3- L’arnés anticaigudes.

4- Sistemes anticaigudes verticals.

5- Elements d’anclatge anticaigudes.

6- Elements d’anclatge de posicionament.

7- Sistemes anticaigudes pels exercicis.

8- Taller de riscos i perills.

9- Procediments d’emergència.

10- Elevadors de persones.

11- Treball de grup sobre EPI en aerogeneradors.

12- Dispositius d’evacuació i rescat.

13- Trauma per suspensió.

14- Rescat.

15- Avaluació.

Mòdul Pràctic: ( 10 hores )

1- Ús correcte i segur dels EPI i sistemes anticaiguda.

2- Evacuació i procediments d’emergència.

3- Ús i evacuació d’elevadors de persones.

4- Rescat en aereogeneradors.

DURACIÓ ( 8 hores en 2 jornades)

OBJECTIUS DEL CURS

Revisar i actualitzar els coneixements i habilitats bàsiques adquirides en el mòdul BASIC SAFETY TRAINING «Treballs en alçada», a través d’una formació teòrica i pràctica, per realitzar de manera segura i eficaç treballs en alçada en el sector eòlic.

CONTINGUTS DEL CURS

Mòdul teòric: ( 3 hores )

1- Introducció.
2- Repàs i actualització de coneixements:
Inspecció dels EPI contracaigudes, equips de rescat i evacuació. Coneixement dels EPI contra caigudes, de posicionament, equips de rescat i evacuació.
3- Evacuació.

Mòdul Pràctic: ( 5 hores )

1- Actualització i repàs del correcte ús de EPI’s i sistemes anticaigudes.
2- Actualització i repàs de procediments d’emergència.
3- Actualització i repàs de les tècniques d’evacuació i rescat en aerogeneradors.

DURACIÓ ( 4 hores en 2 jornades)

OBJECTIUS DEL CURS

Proporcionar als participants els coneixements i habilitats bàsiques, a través d’una formació teòrico-pràctica, per sensibilitzar i fomentar comportaments segurs en la manipulació de càrregues en el sector eòlic.

CONTINGUTS DEL CURS

Mòdulo teòric: ( 2 hores )

1- Introducció.
2- Legislació.
3- Riscos i perills.
4- Anatomía de la columna vertebral i les postures.
5- Planificació del treball amb càrregues.
6- Tècniques de control de riscos i tècniques d’elevació.
7- Comportaments segurs.
8- Avaluació.

Mòdul Pràctic: ( 2 hores )

1-Capacitació basada en la manipulació de càrregues en escenaris en l’entorn d’un aerogenerador:
– Tècniques d’alçament i descens de càrregues lleugeres en alçada.
– Manipulació manual de càrregues lleugeres.

DURACIÓ ( 4 hores en 2 jornades)

OBJECTIUS DEL CURS

Reciclar i actualitzar els coneixements i habilitats adquirides, a través d’una formació teòrica i pràctica per sensibilitzar i fomentar comportaments segurs en la manipulació de càrregues en el sector eòlic.

CONTINGUTS DEL CURS

Mòdulo teòric: ( 2 hores )

1- Introducció.
2- Legislació.
3- Riscos i perills.
4- Anatomía de la columna vertebral i les postures.
5- Planificació del treball amb càrregues.
6- Tècniques de control de riscos i tècniques d’elevació.
7- Comportaments segurs.
8- Avaluació.

Mòdul Pràctic: ( 2 hores )

1-Capacitació basada en la manipulació de càrregues en escenaris en l’entorn d’un aerogenerador:
– Tècniques d’alçament i descens de càrregues lleugeres en alçada.
– Manipulació manual de càrregues lleugeres.

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per ANETVA
Asociación Española de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURS OF BASIC

 CURS OF II

 CURS OF III

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

 MONOGRÀFICS

CURSOS GWO

 FORMACIÓ GWO

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIU

 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓ GENERAL

CONTRACTE D’AFILIACIÓ

 SIMULADOR DE CRÈDIT