CURS OF II

(Curs Avançat de Treballs en alçada)

    • Persones amb experiència en tècniques d’accés i posicionament per cordes, acostumades al maneig d’equips de seguretat i equips de treball.
    • Aquelles persones que vulguin accedir a aquest curs sense haver realitzat el curs de nivell inferior, hauran de realitzar prèviament una verificació del nivell anterior. Per informació sobre dates i requisits hauran de posar-se en contacte amb ANETVA.
 • Conèixer els criteris i normes de seguretat bàsiques que s’han d’aplicar durant el desenvolupament de treballs sobre paraments verticals.
 • Adquirir els coneixements tècnics bàsics per la progressió i l’ús de tècniques especials.
 • Adquirir els coneixements tècnics bàsics per la progressió per cordes amb mètodes alternatius d’emergència, els relatius a les càrregues en alçada i els referents a les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.
 • Conèixer la normativa referent a les tècniques d’accés i posicionament per cordes.
 • Conèixer les normes d’utilització, manteniment i conservació dels diferents dispositius i equips de protecció individual i col·lectiva.
 • Conèixer les tècniques avançades d’evacuació urgent de persones accidentades en suspensió.
   • 40 hores repartides en cinc jornades
  • Instal·lacions de  Seguretat.
  • Repartiment de càrregues.
  • Elements bàsics de la física aplicada al repartiment de càrregues en instal·lacions: Angulacions, desviaments i entrada en vertical.
  • Tipologies d’ancoratges.
  • Seguiment de l’equip. Utilització de fitxes de treball.
  • Organització d’equips humans de treball.
  • Planificació bàsica de l’evacuació urgent de persones accidentades en suspensió.
  • Muntatge d’instal·lacions de seguretat i paraments de treball.
  • Tècnica d’equipament.
  • Nusos avançats. Aplicacions pràctiques.
  • Senyalització i proteccions de materials davant el roçament i les arestes.
  • Prevenció de pendoleig.
  • Entrades en la vertical.
  • Tècniques especials d’accés.
  • Progressió artificial.
  • Assegurament dinàmic.
  • Progressió per cordes per mètodes alternatius.
  • Ascens i descens amb material no específic.
  • Tècniques d’evacuació urgent de ferits en suspensió.
  • Ascens de ferits mitjançant politges.
  • Descens assistit amb dos rescatadors.
  • Avaluació dels continguts del curs.
 • Assegurança d’accidents. (en cas de ser necessari  3 € per alumne i dia aproximadament).

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per ANETVA
Asociación Española de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURS OF BASIC

 CURS OF II

 CURS OF III

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

 MONOGRÀFICS

CURSOS GWO

 FORMACIÓ GWO

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIU

 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓ GENERAL

CONTRACTE D’AFILIACIÓ

 SIMULADOR DE CRÈDIT