EQUIP INDUSTRIAL DE RESCAT

A.I.R. (ACCES INDUSTRIAL RESCUE)

ACCÉS VERTICAL disposa d’un equip destinat al rescat i a les actuacions d’emergència que dóna servei en zones industrials o grans obres.

A.I.R. (Accés Industrial Rescue), és un equip format pels nostres especialistes més experimentats en rescat urbà i en espais confinats, amb la formació oportuna per avaluar i actuar en qualsevol circumstància.

Un grup dotat amb els millors equipaments d’evacuació, comunicació i accés del mercat, amb el recolzament del nostres Departament de Prevenció de Riscos Laborals, ofereixen les millors garanties en totes les nostres intervencions.

  • Disseny de Plans específics d’accés i evacuació previ als treballs
  • Controls d’accés i temporització en els espais confinats més exposats
  • Estudi de possibilitats de rescat de tots els espais susceptibles de risc i dificultat d’evacuació
  • Instal·lació de sistemes temporals d’accés i rescat
  • Servei de recolzament en treballs de risc
  • Realització de simulacres d’evacuació en condicions de risc
  • Consultoria de plans de rescat i accés