DESAMIANTATS

ACCÉS VERTICAL, inscrita en el RERA amb el nº 06/AB/14, s’especialitza en la descontaminació, retirada i eliminació de l’amiant friable i no friable ubicat en alçada.

El nostre equip, altament qualificat en els treballs en alçada, realitza desamiantats en tots els sectors amb les màximes garanties de seguretat, sense posar en risc les persones. Disposem d’equips tècnics competents i els recursos materials específics que ens permeten realitzar treballs de desamiantat en grans instal·lacions, centrals tèrmiques, plantes del sector químic i energètic i treballs de retirada de fibrociment (Uralita) en totes les seves formes: cobertes, canaleres, dipòsits, baixants, etc.

Per dur a terme els treballs, utilitzem: cabines de descontaminació del personal, equips de depressió, aspiradors, equips de medició contínua de la depressió, bombes de medició ambiental i personal, així com tots els equips de protecció individual necessaris.

ACCÉS VERTICAL està en contacte constant amb els departaments de Seguretat i Higiene i els departaments de Medi Ambient amb l’objectiu d’estar informats i aplicar els canvis normatius i de tècniques o les gestions administratives. El nostre equip està compromès amb els tres pilars bàsics que exigeix el mercat: la gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat laboral.