CONSULTORIA PRL

Els serveis d’auditoria són realitzats per consultores professionals en matèria de PRL, enginyers de l’edificació i formació en treballls en alçada, que garanteixen un assessorament a l’alçada de les necessitats de la seva empresa.

L’objectiu del serveis de consultoria és diagnosticar les fortaleses i vulnerabilitats del sistema de seguretat en el seu conjunt, amb la finalitat de determinar les mesures correctives necessàries, fer un acompanyament en la implantació de les mateixes i auditar així el resultat final.

Per aconseguir aquest objectiuseran rellevats i avaluats tots els factors que incideixen en la seguretat:

El nostre equip de PRL realitza consultories de seguretat en alçada, realitzant visites «in situ» en les seves instal·lacions, valoració dels riscs, disseny dels sistemes més apropiats per les tasques a desenvolupar, elaborar documentació i informes de les instal·lacions contemplant diferents valoracions econòmiques segons les seves possibilitats.