Renovació del compromís del Pacte Mundial

Un any més, Accés Vertical ha realitzat l’informe de progrés, informant de les accions i progressos realitzats, per a la renovació del compromís que vem adquirir en el seu dia al signar amb la Red Española para el Pacto Mundial, per la implantació dels 10 principis bàsics basats en les àrees de Drets Humans, normes laborals, medi ambient i la lluita contra la corrupció. Destaquem que la Responsabilitat Social Corporativa s’ha inclòs com eix bàsic en el desenvolupament dels plans de negoci.

Disposem de polítiques actives per a la millora energètica i seguim millorant els diferents processos de producció de manera contínua i dinàmica amb la introducció de noves tecnologies.

De la mateixa manera, perseverarà la política de RRHH basada en la no discriminació i igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors i col·laboradors. Mantindrem la baixa sinistralitat i continuarem donant defensant la conciliació de la vida professional i personal, posant totes les facilitat perquè els nostres treballadors formin un veritable equip de treball.

Tot l’equip d’ACCÉS VERTICAL estem convençuts de la nostra responsabilitat en la societat de defensar activament els principis del Pacte Mundial al que ens hem adherit i per això expressem el nostre compromís de renovació.