La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas ( REPM ) i  Instituto de Crédito Oficial ( ICO ), van posar en marxa en 2014 el projecte «Pymes Solidarias» amb l’objectiu de facilitar l’accés i la participació de les empreses en activitats i programes de voluntariat corporatiu d’associacions i fundacions de referència amb la finalitat d’augmentar la integració socio-laboral de persones vulnerables.

A 2016 l’equip d’Accés Vertical s’incorpora activament al projecte, realitzant voluntariats de formació teòric/pràctic dirigits al foment de les vocacions professionals i el desenvolupament de les capacitats emprenedores a col·lectius amb especials dificultats d’inserció socio/laboral.

Així  és com altruistament Accés Vertical pretén col·laborar en la disminució de l’atur juvenil, l’abandonament escolar i millorar la precarietat laboral dels més joves.