Noves instal·lacions. Escola de formació per a treballs verticals i d’alçada.

La setmana passada vàrem realitzar el primer de molts cursos OF BASIC que anirem realitzant mensualment, a les noves instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat. Disposem d’emuladors per realitzar infinitat de maniobres per a treballs verticals i en alçada. Realitzem els tres nivells amb el programa formatiu d’Anetva, basat en el 2177/2004, de 12 de novembre, on s’indiquen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. BOE nº 274 13/11/2004. Així com cursos específics segons l’activitat que desenvolupi cada empresa. Nivells inicials i avançats per a tot tipus de cursos, poda, estructures, talussos, instal·lació de línies de vida, espais confinats, rescat, etc.
Accés Seguretat Vertical és l’únic centre acreditat a Catalunya per impartir els cursos de treballs verticals d’ Anetva ( Associació Nacional d’empreses de Treball Verticals). Aquesta certificació et permet treballar en tota la Comunitat Econòmica Europea, ja que estan certificats per la Ecra (European Committee for Rope Access).

formacion400

centre-de-formacio