La seguretat i la prevenció

El compliment estricte de la normativa vigent en el nostre sector no és simplement una formalitat, sinó un aspecte fonamental, ja que la vida dels treballadors en depèn. Amb els anys s’ha aconseguit articular una normativa específica per la seguretat en els treballs verticals gràcies a la voluntat d’empreses i organitzacions que han ofert la seva col·laboració i coneixement.

A continuació enumerem els punts exigibles pels nostres clients:

    • Tècnics Titulats amb tècniques protocolitzades per la Asociación Nacional A.N.E.T.V.A avalades per l’única entitat  Internacional E.C.R.A (European Committee for Rope Access).
    • Materials i equips certificats d’acord al R.D 2177/2004 i a les normatives europees.
    • Elaboració de plans formatius i avaluació contínua dels tècnics i examinadors per agents externs de la Asociación Nacional.
    • Elaboració de protocols de treballs, avaluació de riscos i plans específics de rescat per a cada intervenció.

En aquesta pàgina pot consultar diferents texts d’interès relatius a la normativa sobre treballs verticals, com el RD 2177/2004 que conté les disposicions sobre l’activitat, així com és el cas de la normativa de prevenció, la Guia tècnica sobre construcció, les normes UNE/EN, etc.

Actuacions en llocs emblemàtics