Manteniment correctiu en dipòsits

L’equip d’Accés Vertical duent a terme tasques de manteniment preventiu en un dipòsit municipal de la província de Lleida, Catalunya. Els treballs realitzats, han consistit en la des incrustació de partícules sedimentàries dels paraments verticals i el fossar del dipòsit, la desinfecció i neteja mitjançant projectats d’aigua i additius a alta pressió.

Coneix la seguretat i prevenció de riscos, per accedir a un espai confinat d’aquestes característiques. Determina i realitza els permisos i autoritzacions pertinents. Aprèn a identificar els riscos, quins són els protocols d’accés, tipologies de dispositius, comportament dels gasos, equips de detecció i fuita, procediments d’emergència i rescats….
Forma’t i treballa segur.