Línies de Vida i Elements de Seguretat

La seguretat i la prevenció de caigudes en la realització de treballs verticals es un punt de extrema importància i Accés Vertical conta amb una gran experiència en aquest tipus de serveis. Els nostres tècnics treballen constantment pel disseny de sistemes d’accés segurs i solucions específiques en cada cas.

A més de la instal·lació d’elements de seguretat en altura, realitzem el manteniment, revisió i certificació d’aquests. Realitzem plans de manteniment personalitzats per que el client es pugui despreocupar d’aquesta gestió.

Entre les instal·lacions relacionades amb la seguretat vertical que Accés Vertical pot dur a terme estan:

  • Línies de vida horitzontals
  • Línies de vida verticals
  • Punts d’ancoratge
  • Carrils de treball
  • Escales d’accés
  • Baranes i passamans

Com en tots els serveis oferts per l’empresa, en cada un dels projectes de línies de vida destaquem la gran qualitat dels materials utilitzats, la normativa aplicada i la professionalitat i experiència dels seus dissenyadors, que estan sempre en constant formació.

No ho dubtis, demana informació i confia en professionals del sector!

accesvertical@accesvertical.es

http://www.lineasdevidabarcelona.com/