Insta·lació de carrils de treball 

ESTACIONS METRO BARCELONA

Finalitzem l’any amb l’entrega d’una obra singular. La instal·lació de carrils de treball en tres estacions de metro de Barcelona. La fase de preparació de l’oferta ve ser complexa i es va dissenyar a mida el traçat de la curvatura i es van realitzar de nou els càlculs de resistència per la col·locació de les subjeccions.

La instal·lació tampoc va resultar senzilla, mitjançant tècniques de treballs verticals es van deixar cordes fixes, per realitzar diàriament la progressió ascendent i horitzontal fins a les zones de treball i poder maniobrar en tot el recorregut.

El resultat: el disseny i la implantació de sistemes contra caigudes en alçada en zones inaccessibles. Carrils de treball d’acord amb la norma UNE EN 795-D que permeten fixar cabines de translació o suspensió, per realitzar les tasques de manteniment.