Homologació GWO » Global Wind Organisation»

En els últims anys el nostre departament formatiu ACCÉS FORMACIÓ, ha desenvolupat un programa formatiu dedicat especialment a tots els aspirants a realitzar treballs en entorns de difícil accés, com són els treballs verticals, espais confinats, treballs en alçada o l’ús de plataformes elevadores. No obstant això, i arran de la gran demanda rebuda per parts dels nostres alumnes i col·laboradors enguany, em pres la decisió d’homologar-nos en la impartició de cursos per desenvolupar treballs al sector eòlic. Per poder fer-ho, em optat per una de les certificacions més exigents i reconegudes del món, la GWO » Global Wind Organisation«.

Però que és la GWO?

La Global Wind Organisation, és una coalició formada per algunes de les empreses del sector eòlic mes important dels mon, com AccionaVestasEON, Siemens o Gamesa, aquestes han desenvolupat un estàndard per formació bàsica en seguretat que cobreix els següents mòduls.

Primers auxilis.

Manipulació de càrregues.

Extinció d’incendis.

Treballs en alçada.

Supervivència al mar.

Aquest estàndard formatiu a estat reconegut per part de l’Associació Europea d’Energía Eòlica WindEurope), com el nivell mínim acceptable que deuen adquirir els treballadors del sector eòlic per dur a terme els treballs de manera segura. I com no podria ser menys, ACCÉS FORMACIÓ, reuneix en el seu catàleg formatiu tota aquesta informació per seguir sent un centre de formació de referència.