Equips de protecció individual 

Des d’Accés Vertical únicament confiem en materials, sistemes i equips de protecció de qualitat que garanteixin la màxima seguretat en els nostres treballs i en els dels nostres clients. Treballem amb empreses que son proveïdores de materials i equips certificats d’acord al R.D 2177/2004 i a les normatives europees.

A més de proporcionar aquests materials, ens encarreguem de la seva revisió i manteniment per a mantenir-los en condicions òptimes de seguretat i funcionament.

Entre els beneficis que li reportarà la revisió periòdica dels seus equips es troben els següents:

  • Tots els treballs realitzats s’entregaran amb un certificat de prova i indicacions de la data recomanada de la pròxima revisió.
  • Abans de sortir del taller, els aparells han estat sotmesos a proves dinàmiques de funcionament amb un ajust corresponent a la WLL.
  • Qualsevol aparell revisat queda registrat en la nostra base de dates pel seu número de serie i model.
  • Utilitzar els recanvis originals es molt important pel bon funcionament dels aparells i sobre tot per poder donar els serveis anteriorment mencionats.

Des d’Accés únicament oferim aquells materials i equips que nosaltres mateixos utilitzem en el nostre dia a dia.

No t’ho pensis i confia en els professionals!

Per a més informació: accesvertical@accesvertical.es

#somosacces