Manteniment d’instal·lacions esportives

Molts estadis, camps de futbol o instal·lacions esportives requereixen els serveis d’empreses de treballs verticals, per realitzar simples substitucions de llums y bombetes. Al no disposar d’escales normalitzades, recorrem a la contractació de braços articulats. Aprofitem l’intervenció per realitzar inspeccions de l’estat del fust i les plataformes superiors.