Responsabilitat Social Corporativa

Accés Vertical realitza la seva activitat des de fa més de 10 anys intentant millorar dia a dia la seva responsabilitat amb la nostra societat. S’han aplicat diferents criteris i mètodes de treball per aconseguir alguns objectius com poden ser:

EQUIP DE TREBALL

Disposar d’un Equip Professional, involucrat, format, motivat i responsable que entengui Accés Vertical, com un equip de treball del que n’és part fonamental.

MEDI AMBIENT

Reduir l’impacte mediambiental de l’empresa, optimitzant els recursos, fent una gestió intel·ligent dels residus i estudiant els seus proveïdors en busca de la millor sintonia possible en aquest aspecte.

CREIXEMENTS RESPONSABLE

Apostar per la Banca Ètica com a sistema financer basat en el creixement responsable i sostenible. Amb els anys hem incorporat noves iniciatives internes per millorar la eficiència en les actuacions, comptant amb la iniciativa de qualsevol persona de l’empresa.

Pacte Mundial (Global Compact)

El Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa internacional que promou implementar 10 Principis universalment acceptats en les àrees de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i lluita contra la corrupció en les activitats i la estratègia de negoci de les empreses. Amb més de 10.000 entitats firmants en més de 130 països, és l’iniciativa voluntària més gran de responsabilitat Social Empresarial al món.

Amb el recolzament dels CEO’s de les empreses que en formen part, el Pacte Mundial, és un marc pràctic per desenvolupar, impulsar i divulgar polítiques i pràctiques de sostenibilitat corporativa, oferint als seus firmants una amplia gama de recursos i eines de gestió per ajudar-los a implementar models de negoci sostenible.

ACCÉS VERTICAL SL presenta en aquest acte els seu informe de Progrés del Pacte Mundial 2012, com a mostra del compromís amb el Pacte Mundial i els seus deu Principis. Destaquem que la Responsabilitat Social Corporativa s´ha inclòs com a eix bàsic del desenvolupament dels nostres plans de negoci.

En el nostre  Informe de progrés hem treballat, per integrar els 10 principis definits en el Pacte Mundial de Nacions Unides, en la cultura empresarial de la empresa fent-ho palpable en les polítiques de negoci del dia a dia. Accés Vertical, disposa en en l’actualitat de polítiques actives per la millora de la eficiència energètica i seguirà millorant els diferents processos de producció de manera continuada i dinàmica amb la introducció de noves tecnologies.

De la mateixa manera, perseverarà en la política de RRHH d’acord amb els principis ja aplicats de no discriminació, d’igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors i col·laboradors. Mantindrem la baixa sinistralitat laboral i continuarem donant suport a la conciliació de la vida laboral i personal, facilitant que els treballadors formin un vertiable equip de treball.

Continuarem en el camí iniciat fa anys i plasmat en aquest primer informe de progrés, per avaluar de manera continuada els aspectes que delimita el compromís del Pacte Mundial en els seus 10 Principis.

Tot l’equip d’ACCÉS VERTICAL, estem convençuts que la nostra responsabilitat i de la necessitat de defendre activament els principis del Pacte Mundial al que ens hem adherit i per això expressem el nostre compromís de renovació.

Pacte del Temps

Accés Vertical SL està adherida al Pacte del Temps, iniciativa proposada per l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de diferents entitats i fundacions, amb diferents propostes i objectius. Com pot ser la conciliació d’horaris entre empresa i treballadors,  per fer compatible el temps de treball, amb el ritme de vida quotidià amb la finalitat de millorar la qualitat de vida. Es tracta de buscar un terme mig i sensibilitzar, en la mesura del possible, les necessitats vitals de les persones. Essent flexibles amb els horaris, fent calendaris de vacances consensuats, agilitzant els processos i potenciant l’administració electrònica entre altres propostes. Tot, amb la finalitat de crear un bon ambient de treball i que els personal de l’empresa es trobi a gust en el seu lloc de treball.

Programa LÀBORA

Seguint amb la política adquirida amb la responsabilitat social, l’empresa s’ha adherit al programa Labora, una iniciativa liderada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que promou un programa per al foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, i que estan en risc d’exclusió social.

Pretenem col·laborar amb aquesta plataforma, transmetent els nostres coneixements en l’àmbit dels treballs en alçada, formant als candidats a través de la nostra escola de formació, ja que disposar d’una formació adequada a cada lloc de treball es un requisit legal que les empreses requereixen. D’aquesta manera facilitem la contractació a empreses vinculades a treballs de neteja, manteniment, construcció, etc, a l’edificació i l’industria.

Hem participat també a l’avaluació de candidats, presentant les nostres ofertes de treball, per incorporar-los al nostre equip. En la mesura de les nostres possibilitats farem tot el possible per fomentar la contractació i fer-los encaixar a les nostres necessitats, per tal de cobrir les nostres vacants professionals.

Seguirem fent tot el possible per seguir participant i promovent aquests tipus d’iniciatives, per un bé en comú, compromesos amb la Responsabilitat Social Corporativa.