Una plantilla jove, motivada i professional

A ACCÉS VERTICAL, el principal actiu són les persones. Un dels avantatges competitius del nostre equip són els recursos humans, ja que de la seva qualitat i motivació depèn l’èxit i el futur de la empresa.

Entre els objectius primordials del Departament de Recursos humans està el d’ajudar al personal a desenvolupar les seves habilitats professionals a través d’una política de gestió de persones i formació adequada. Tot això realitzat a través de Plans Específics de Formació, promoció de la mobilitat interna dins de la empresa i polítiques retributives adequades que procurin un equilibri entre expectatives personals i les de la organització.

ACCÉS VERTICAL, s’ha consolidat en els últims anys com una de les empreses amb un projecte corporatiu millor definit i compromès amb el desenvo9lupament sostenible, que ofereix una carrera en els principals sectors de treballs de risc i entorns complicats en tot el territori.

Hem demostrat ser una companyia compromesa amb l’èxit professional i el desenvolupament dels nostres treballadors, invertint permanentment en la millora del talent professional. També primem la seguretat com a valor identificatiu i diferencial de la forma de treballar de la companyia.

Actuacions en llocs emblemàtics