Disseny i implantació de solucions innovadores per a la seguretat.

Us presentem la solució adoptada, de fàcil instal·lació i utilització, que hem dissenyat específicament per als camions de Sorea i l’ús del seu personal. Permet realitzar de manera àgil i segura treballs de neteja i manteniment, a fi de prevenir el risc de caigudes en altura a diferent nivell.
La línia de vida horitzontal SECURAIL® de FALLPROTEC, és un sistema de fixació anti caigudes compost per seccions de rail d’alumini i ancorat a l’estructura existent mitjançant suports específics, segons la naturalesa de la coberta, estructura o obra a realitzar. Aquest sistema pot adaptar-se a qualsevol traçat i ha estat dissenyat per facilitar la seva instal·lació en sòl, paret o sostre.
El sistema SECURAIL® de FALLPROTEC compleix rigorosament amb la normativa EN 795 D, i disposa de la certificació per part de l’organisme certificador APAVE ( de certificat 2716318, amb data 10 d’Abril del 2007)
El sistema disposa de les següents especificacions:
Un nombre màxim de 6 usuaris. Màxim 2 usuaris entre dos suports adjacents.
Distància màxima entre suports 3 metres, podent aconseguir separacions de 5 metres utilitzant perfil de reforç.
Assajos realitzats amb corbes de 90º.
En cas d’una caiguda, únicament és necessari substituir la secció de rail afectada.
Diferents configuracions realitzables: sostre, paret, formigó, coberta metàl·lica, treballs en suspensió, maquinària i grues…
Per a la seva utilització en treballs en suspensió, la distància màxima entre suports és d’1 metre, utilitzant el perfil de reforç.
Solucions específiques per a coberta COLD DECK i HOT DECK, així com para coberta engatillada (tipus KALZIP)
El desplaçament a través del sistema SECURAIL® es realitza gràcies als carros VIA, dissenyats i fabricats per FALLPROTEC en un aliatge d’alumini. Els corriols d’alumini inoxidable dels quals disposen els carros VIA efectuen un millor lliscament a través del rail.
Existeixen diferents tipus de carros VIA segons la configuració del sistema a utilitzar.

Si desitges més informació per adaptar aquest tipus de sistema en les teves instal·lacions, no dubtis a contactar amb els nostres tècnics.

whatsapp-image-2016-10-27-at-13-16-57-1 whatsapp-image-2016-10-27-at-13-16-59-1