Curs de Treballs en Alçada

Un dels nostres principals objectius es transmetre la importància de tenir tots els coneixements necessaris i la formació adequada per a cada treballador i el seu lloc de treball. Els treballs en alçada requereixen tenir uns coneixements específics i sobre tot, tenir presents totes les maniobres i pràctiques necessàries per a la seguretat laboral i la prevenció de caigudes.

El curs de treballs en alçada ofereix tot un conjunt de coneixements en mòduls tan teòrics (20%) com pràctics (80%) en els que el treballador podrà endinsar-se en els treballs verticals i desenvolupar-se amb soltesa en les alçades gràcies als recursos i emuladors que permeten realitzar multitud de maniobres pràctiques reals.

Entre alguns dels continguts oferits estan:

Mòdul Teòric
 • Legislació i normativa
 • Física aplicada a la caiguda
 • Principals riscos associats
 • Seguretat davant de condicions meteorològiques adverses
 • Manipulació de cargues en alçada
 • Equip i material per a treballs en alçada
 • Sistemes anti-caigudes
Mòdul Pràctic
 • Confecció de nusos bàsics
 • Protocols d’accés a més de 2 metres d’alçada
 • Conèixer els sistemes homologats i les seves diferencies
 • Progressió per estructures
 • Tipologies d’ancoratge
 • Instal·lació de línies de vida temporals

Per últim, recordar que totes les nostres formacions estan basades en els estàndards Europeus ECRA (European Commite for Rope Access) aixì com els Nacionals marcats per ANETVA (Asociació Nacional de treballs verticals) i avalat per el sistema de qualitat Europeu ISO 9001.

No ho dubtis, informa’t i converteix-te en un professional de les alçades!

Més informació AQUÍ!