Col·locació de filtre

La qualitat de l’aigua dels rius està disminuint des de fa temps. Per aquest motiu, ens desplacem a terres de l’Ebre, per realitzar les tasques de substitució d’un filtre d’aigua de gran format, que permetrà l’abastiment d’aigua de rec per a tota la zona.
L’equip d’operaris desplaçat, ha coordinat totes les fases d’execució des de l’inici, realitzant una neteja prèvia i regularitzant els paràmetres de l’espai, fent així un manteniment preventiu. Posteriorment s’ha realitzat la col·locació del filtre mitjançant una pluma, fixant i mecanitzant els seus components fins a la seva posada en marxa.