COMPROMÍS AMB ELS NOSTRES CLIENTS

POLÍTICA D’EXCEL·LÈNCIA

A ACCÉS VERTICAL sabem que el més important és la satisfacció dels nostres clients. És per aquest motiu que el nostre compromís és oferir un servei que compleixi i superi les seves expectatives. La nostra estratègia empresarial la duem a terme en funció de les necessitats dels nostres clients. Per aconseguir aquestes fites tenim establerts els següents compromisos:

  • Implantar en tots els nivells de la nostra organització una cultura orientada al client, de tal manera que sabrem quines són les seves necessitats i com actuar sobre elles.
  • Realitzar controls de qualitat del servei del client, de tal manera que tindrem un feedback sobre el nostres treball, informant-nos sobre les àrees susceptibles de millora, sobre les que devem actuar per aconseguir l’excel·lència en el nostre servei.
  • Assegurar que el nostre capital humà està format i motivat, ho aconseguim realitzant cursos de formació continuada i valorant el treball realitzat per ells.
  • Difondre aquesta política, actualitzant-la en funció de les necessitats.

Aquests són alguns dels nostres millors representants de tot això: