ACCÉS i l’UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BARCELONA

Festival Llum Bcn Poblenou 2018

SICUR 2018

ACCÉS i el sector Eòlic

CONSTÀNCIA, un valor imprescindible del nostre equip

Molts són els anys d’experiència que deixem enrere i molts els projectes de gran envergadura que el nostre equip ha realitzat. És ara, després de molt esforç, analitzem la nostra trajectòria amb perspectiva, reafirmem que seguim amb la mateixa actitud del primer dia: la constància, una cosa fonamental en el nostre equip. No pretenem ser els més grans, sinó una empresa compromesa amb la nostra gent i els nostres projectes, que promou i respecta els seus valors sobre totes les coses.

Som ètics per ser rendibles, vivim en un món responsable i només diem «sí» a projectes creïbles, viables i sostenibles per a l’empresa i els seus clients. I és gràcies a aquesta forma de pensar, que avui ens trobem al sostre d’alguns dels edificis més singulars de la nostra ciutat, Barcelona.

trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

És bonic pensar, que en pocs anys ens em posicionat com un equip referent en els treballs de difícil accés i no tan sols en l’àmbit assistencial, si no també en un sector poc professionalitzat fins al moment, la docència en treballs verticals i en alçada, camp en què entitats com l’Associació Nacional de Treballs Verticals ANETVA ) i l’European Committe for Rope Access ECRA ), l’únic comitè Europeu en treballs verticals, ens reconeix com a centre docent.

Trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

Finalment, tan sols cal agrair a tots aquells col·laboradors, proveïdors i especialment a tot el nostre equip humà. Sense ells res d’això seria possible.

# sombarcelona

# somformació

# ropeaccessbarcelona

Accés Vertical amb la Fundació PROIDE

ACCÉS VERTICAL amb la  FUNDACIÓ PROIDE Seguint amb la dinàmica dels últims anys, l’equip d’Accés Vertical segueix apostant per l’integració social de les persones més desfavorides. Enguany una de les activitats que a realitzat el nostre departament de recursos humans és la col·laboració amb la Fundació PROIDE. Aquesta fundació sense ànim de lucre que centra la seva activitat en la formació i conscienciar dels nens més desfavorits en països com […]

Sistemes d’evacuació i accés.UNE EN 795B

Existeixen diferents tipus de sistemes al mercat, pensats per accedir a zones de difícil accés, espais confinats i en tot tipus d’ambients.
Accés Vertical subministra i instal·la sistemes dels principals fabricadors, sobre la base de les característiques de l’espai, el número d’intervencions anuals previstes o el número de persones destinades per al seu ús, els sistemes més adequats per a això, a més d’impartir la formació necessària per a la seva utilització.

La majoria d’accessos a recintes confinats, sempre que la superfície sigui principalment regular i es puguin sostenir correctament els suports, es realitzen mitjançant trípodes telescòpics, ja que són fàcils de transportar i el muntatge és molt simple.

En llocs on no existeixi una base plana per posicionar un trípode i accedir a la vertical, podem optar per plomes que disposen de braços giratoris. Deixant instal·lades unes bases en qualsevol tipus de superfície. Contra-plaques en relliges, soldades, mitjançant un propi contrapès, o fixant-ho mitjançant ancoratges químics. Fixacions en sòl o paret. Ens permetrà també poder transportar el sistema i fer ús de l’en diferents ubicacions.

Sobre la base de si existeixen mitjans auxiliars, la distància a la zona d’accés, si hem de realitzar moviments de càrregues, determinarem que tipus de suports hem d’acoblar al sistema principal. Anticaigudes, anticaigudes amb torns de recuperació, corrioles, sistemes d’evacuació, ternals de càrrega, enrotlladors elèctrics, etc. Existeixen diferents tipus de mesures i materials de fabricació. Consulta al nostre departament tècnic, com és el sistema que millor s’adapta a la característica de cada zona de treball.

image4img_2202

Sistemes per al manteniment de camions

Aquest tipus d’estructures estan dissenyades per poder realitzar treballs de neteja, manteniment, càrrega i descàrrega de cisternes, etc, sobre camions de serveis.

Segons les característiques del terreny poden ser fixes o transportables, i es fabriquen en diferents grandàries, podent fins a adaptar potes regulables. El muntatge és fàcil i ràpid, encara que és vital cerciorar-se que la superfície de suport del pòrtic suporta les càrregues transmeses.
Entre columnes, s’instal·len línies de vida rígides de carril, segons norma UNE 795 D, ja que eviten qualsevol tipus de flexió i en estar instal·lades per sobre de l’operari que les usa, minimitzen totalment el factor de caiguda. Segons el tipus de sistema que s’instal·li, podrà ser utilitzat per una o més persones.

Sol·licita assessorament als nostres tècnics per a més informació.

img-012img_4105img_0875

Disseny i implantació de solucions innovadores per a la seguretat.

Us presentem la solució adoptada, de fàcil instal·lació i utilització, que hem dissenyat específicament per als camions de Sorea i l’ús del seu personal. Permet realitzar de manera àgil i segura treballs de neteja i manteniment, a fi de prevenir el risc de caigudes en altura a diferent nivell.
La línia de vida horitzontal SECURAIL® de FALLPROTEC, és un sistema de fixació anti caigudes compost per seccions de rail d’alumini i ancorat a l’estructura existent mitjançant suports específics, segons la naturalesa de la coberta, estructura o obra a realitzar. Aquest sistema pot adaptar-se a qualsevol traçat i ha estat dissenyat per facilitar la seva instal·lació en sòl, paret o sostre.
El sistema SECURAIL® de FALLPROTEC compleix rigorosament amb la normativa EN 795 D, i disposa de la certificació per part de l’organisme certificador APAVE ( de certificat 2716318, amb data 10 d’Abril del 2007)
El sistema disposa de les següents especificacions:
Un nombre màxim de 6 usuaris. Màxim 2 usuaris entre dos suports adjacents.
Distància màxima entre suports 3 metres, podent aconseguir separacions de 5 metres utilitzant perfil de reforç.
Assajos realitzats amb corbes de 90º.
En cas d’una caiguda, únicament és necessari substituir la secció de rail afectada.
Diferents configuracions realitzables: sostre, paret, formigó, coberta metàl·lica, treballs en suspensió, maquinària i grues…
Per a la seva utilització en treballs en suspensió, la distància màxima entre suports és d’1 metre, utilitzant el perfil de reforç.
Solucions específiques per a coberta COLD DECK i HOT DECK, així com para coberta engatillada (tipus KALZIP)
El desplaçament a través del sistema SECURAIL® es realitza gràcies als carros VIA, dissenyats i fabricats per FALLPROTEC en un aliatge d’alumini. Els corriols d’alumini inoxidable dels quals disposen els carros VIA efectuen un millor lliscament a través del rail.
Existeixen diferents tipus de carros VIA segons la configuració del sistema a utilitzar.

Si desitges més informació per adaptar aquest tipus de sistema en les teves instal·lacions, no dubtis a contactar amb els nostres tècnics.

whatsapp-image-2016-10-27-at-13-16-57-1 whatsapp-image-2016-10-27-at-13-16-59-1