Campanya Subvencions 2015

Aquest 2015, segueix vigent la campanya de subvencions engegada per la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de l’Habitatge. Els únics requisits per acollir-s’hi consisteixen en disposar del Certificat d’Eficiència energètica, el d’Accessibilitat i tenir la ITE (Inspecció tècnica d’edificis) al dia.

El departament de rehabilitació d’Accés Vertical, posa a la seva disposició un equip tècnic que desenvoluparà el projecte i farà tots els tràmits que siguin necessaris sense cap cost addicional.
Obra consistent en l’instal·lació de conductes de ventilació, substitució de baixants i retirada de fibrociment, a més a més de reparacions puntuals als paraments verticals del pati.
Solucionant aquestes deficiències greus que patia la finca, s’ha abonat a la comunitat el 25 % del cost de l’obra.