Entradas de] Alex Pujol

Nuevos objetivos para el 2017

Superadas satisfactoriamente las auditorias de calidad y seguridad que realizamos anualmente, podemos hacer un balance muy positivo de este año. Una buena trayectoria, una proyección de crecimiento, la renovación de contratos importantes, entre otros objetivos marcados, nos ha llevado este año también, ha unificar las instalaciones de la empresa dedicada a la formación y la […]

Sistemas de evacuación y acceso. UNE EN 795B

Existen diferentes tipos de sistemas en el mercado, pensados para acceder a zonas de difícil acceso, espacios confinados y en todo tipo de ambientes. Accés Vertical suministra e instala sistemas de los principales fabricantes, en base a las características del espacio, el numero de intervenciones anuales previstas o el numero de personas destinadas para su […]

Sistemes d’evacuació i accés.UNE EN 795B

Existeixen diferents tipus de sistemes al mercat, pensats per accedir a zones de difícil accés, espais confinats i en tot tipus d’ambients. Accés Vertical subministra i instal·la sistemes dels principals fabricadors, sobre la base de les característiques de l’espai, el número d’intervencions anuals previstes o el número de persones destinades per al seu ús, els sistemes més adequats per […]

Sistemes per al manteniment de camions

Aquest tipus d’estructures estan dissenyades per poder realitzar treballs de neteja, manteniment, càrrega i descàrrega de cisternes, etc, sobre camions de serveis. Segons les característiques del terreny poden ser fixes o transportables, i es fabriquen en diferents grandàries, podent fins a adaptar potes regulables. El muntatge és fàcil i ràpid, encara que és vital cerciorar-se que […]

Sistemas para el mantenimiento de camiones

Este tipo de estructuras están diseñadas para poder realizar trabajos de limpieza, mantenimiento, carga y descarga de cisternas, etc, sobre camiones de servicios. Según las características del terreno pueden ser fijas o transportables, y se fabrican en diferentes tamaños, pudiendo hasta adaptar patas regulables. El montaje es fácil y rápido, aunque es vital cerciorarse que […]

Disseny i implantació de solucions innovadores per a la seguretat.

Us presentem la solució adoptada, de fàcil instal·lació i utilització, que hem dissenyat específicament per als camions de Sorea i l’ús del seu personal. Permet realitzar de manera àgil i segura treballs de neteja i manteniment, a fi de prevenir el risc de caigudes en altura a diferent nivell. La línia de vida horitzontal SECURAIL® […]

Fira Industrial de Sabadell.

El mes passat es va realitzar la primera Fira Industrial de Sabadell i avui fem un balanç molt positiu d’aquesta. Va servir per acostar a les empreses i fer-les coneixedores de les últimes novetats i productes dels principals fabricants del sector industrial, diferents proveïdors tènien exposats els seus equips i van realitzar simulacres i demostracions […]

Feria Industrial de Sabadell

El mes pasado finalizó la primera Feria Industrial de Sabadell. Hacemos un balance muy positivo de la misma. Sirvió para acercar a las empresas y hacerlas conocedoras de las últimas novedades y productos de los principales fabricantes del sector industrial, diferentes proveedores tenían expuestos sus equipos y realizaron simulacros y demostraciones de todo tipo. Empresas […]

Noves instal·lacions. Escola de formació per a treballs verticals i d’alçada.

La setmana passada vàrem realitzar el primer de molts cursos OF BASIC que anirem realitzant mensualment, a les noves instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat. Disposem d’emuladors per realitzar infinitat de maniobres per a treballs verticals i en alçada. Realitzem els tres nivells amb el programa formatiu d’Anetva, basat en el 2177/2004, de 12 de novembre, […]