Multitud de tipologia d’obres d’instal·lacions i reparacions puntuals són ideals per realitzar mitjançant tècniques de treballs verticals. A les fotografies operaris d’Accés Vertical realitzant la col·locació de conductes de ventilació a un pati de llums, fixació al parament vertical mitjançant ancoratges mecànics. Col·locació de conductes de coure per refrigeració de maquinària de climatització. Soldadura forta amb plata.

El muntatge de bastides o plataformes penjants en patis de llums d’aquestes característiques seria molt complicada i costosa. La utilització de tècniques de treballs verticals és l’ideal per realitzar aquest tipus d’instal·lacions, donat el reduït espai de treball i la fàcil mecànica de muntatge.
Els treballs verticals permeten estalviar costos de muntatge de mitjans auxiliars innecessaris, reduint els seus costos econòmics, i rendibilitzant els temps d’execució, a més de reduir el seu l’impacte energètic i visual.
Confia tan sols en empreses acreditades que puguin demostrar la seva experiència en obres similars. Exigeix que presentin la documentació d’empresa i la formació dels treballadors previ inici de les obres contractades.

img_2046  2016-08-02-photo-00002875