Acreditació per a la manipulació d’amiant 2016

L’any 2014 Accés Vertical va detectar la necessitat de formar-se i acreditar-se per a la manipulació d’aminat degut a que molts particulars i empreses ens sol·licitaven servei i assessorament sobre aquest material. La nostra adaptació a la normativa vigent, el REAL DECRET 396/2006 del 31 de març, publicat en el BOE de l’11 d’abril sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, ens va ajudar a conèixer més amb profunditat aquest material, que sense cap dubte és un gran desconegut per a la nostra societat.

A més la OMS (Organització Mundial de la Salut) adverteix que el mineral actualment processat, va causar la mort d’entre 110.000 i 150.000 persones a l’any al món i que seguirà passant durant desenes d’anys per efectes de l’activitat ja realitzada encara que es parés en aquest moment la extracció i producció.

És per això que sent conscients d’aquestes alarmants xifres, el grup Accés Vertical el A.R.A. (Accés Removal Asbestos), un departament especialitzat en amiant, constituït per enginyers de l’edificació, Tècnics en PRL i experts titulats en la manipulació de l’amiant. La nova divisió és capaç de realitzar complexes intervencions en els entorns més exposats amb totals garanties mediambientals sense renunciar a la seguretat laboral i la qualitat.

El nostre motor empresarial és seguir assessorant, així com, conscienciar rigorosament els nostres clients aportant solucions específiques a cada projecte i a la vegada seguir col·laborant en la creació de ciutats més verdes.

» The economy is a wholly owned subsidiary of the environment, not the reverse «

– Herman E.Daly