CONSTÀNCIA, un valor imprescindible del nostre equip

Molts són els anys d’experiència que deixem enrere i molts els projectes de gran envergadura que el nostre equip ha realitzat. És ara, després de molt esforç, analitzem la nostra trajectòria amb perspectiva, reafirmem que seguim amb la mateixa actitud del primer dia: la constància, una cosa fonamental en el nostre equip. No pretenem ser els més grans, sinó una empresa compromesa amb la nostra gent i els nostres projectes, que promou i respecta els seus valors sobre totes les coses.

Som ètics per ser rendibles, vivim en un món responsable i només diem «sí» a projectes creïbles, viables i sostenibles per a l’empresa i els seus clients. I és gràcies a aquesta forma de pensar, que avui ens trobem al sostre d’alguns dels edificis més singulars de la nostra ciutat, Barcelona.

trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

És bonic pensar, que en pocs anys ens em posicionat com un equip referent en els treballs de difícil accés i no tan sols en l’àmbit assistencial, si no també en un sector poc professionalitzat fins al moment, la docència en treballs verticals i en alçada, camp en què entitats com l’Associació Nacional de Treballs Verticals ANETVA ) i l’European Committe for Rope Access ECRA ), l’únic comitè Europeu en treballs verticals, ens reconeix com a centre docent.

Trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

Finalment, tan sols cal agrair a tots aquells col·laboradors, proveïdors i especialment a tot el nostre equip humà. Sense ells res d’això seria possible.

# sombarcelona

# somformació

# ropeaccessbarcelona

CONSTANCIA, el valor imprescindible de nuestro equipo

Muchos son los años de experiencia que dejamos atrás y muchos los proyectos de gran envergadura que nuestro equipo ha realizado. Es ahora, después de mucho esfuerzo, que analizado nuestra trayectoria con perspectiva, reafirmamos que seguimos con la misma actitud del primer día: la constancia, algo fundamental en nuestro equipo. No pretendemos ser los más grandes, si no una empresa comprometida con nuestra gente y nuestros proyectos, que promueve y respeta sus valores ante todo.

Somos éticos para ser rentables, vivimos en un mundo responsable y solo decimos “si” a proyectos creíbles, viables y sostenibles para la empresa y sus clientes. Y es gracias a esta forma de pensar, que hoy nos encontramos en el techo de algunos de los edificios más singulares de nuestra ciudad, Barcelona.

trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

Es bonito pensar que en pocos años nos hemos situado como referentes en los trabajos de difícil acceso, y no solo en el ámbito asistencial, si no también en un sector poco profesionalizado
hasta el momento, la docencia en trabajos verticales y en altura, campo en el que entidades como la Asociación Nacional de Trabajos Verticales ( ANETVA ) y el European Committe for Rope Access ( ECRA ), el único comité Europeo en trabajos verticales, nos reconocen como centro formativo acreditado.

Trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

Finalmente, solo queda agradecer a todos aquellos colaboradores, proveedores y especialmente a todo nuestro equipo humano. Sin ellos nada sería posible.

# sombarcelona

# somformació

# ropeaccessbarcelona