SICUR 2018

ACCÉS i el sector Eòlic

CONSTÀNCIA, un valor imprescindible del nostre equip

Molts són els anys d’experiència que deixem enrere i molts els projectes de gran envergadura que el nostre equip ha realitzat. És ara, després de molt esforç, analitzem la nostra trajectòria amb perspectiva, reafirmem que seguim amb la mateixa actitud del primer dia: la constància, una cosa fonamental en el nostre equip. No pretenem ser els més grans, sinó una empresa compromesa amb la nostra gent i els nostres projectes, que promou i respecta els seus valors sobre totes les coses.

Som ètics per ser rendibles, vivim en un món responsable i només diem “sí” a projectes creïbles, viables i sostenibles per a l’empresa i els seus clients. I és gràcies a aquesta forma de pensar, que avui ens trobem al sostre d’alguns dels edificis més singulars de la nostra ciutat, Barcelona.

trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

És bonic pensar, que en pocs anys ens em posicionat com un equip referent en els treballs de difícil accés i no tan sols en l’àmbit assistencial, si no també en un sector poc professionalitzat fins al moment, la docència en treballs verticals i en alçada, camp en què entitats com l’Associació Nacional de Treballs Verticals ANETVA ) i l’European Committe for Rope Access ECRA ), l’únic comitè Europeu en treballs verticals, ens reconeix com a centre docent.

Trabajos verticales BarcelonaTrabajos verticales Barcelona

Trabajos verticales Barcelona

Finalment, tan sols cal agrair a tots aquells col·laboradors, proveïdors i especialment a tot el nostre equip humà. Sense ells res d’això seria possible.

# sombarcelona

# somformació

# ropeaccessbarcelona

Accés Vertical amb la Fundació PROIDE

ACCÉS VERTICAL amb la  FUNDACIÓ PROIDE Seguint amb la dinàmica dels últims anys, l’equip d’Accés Vertical segueix apostant per l’integració social de les persones més desfavorides. Enguany una de les activitats que a realitzat el nostre departament de recursos humans és la col·laboració amb la Fundació PROIDE. Aquesta fundació sense ànim de lucre que centra la seva activitat en la formació i conscienciar dels nens més desfavorits en països com […]

Sistemes d’evacuació i accés.UNE EN 795B

Existeixen diferents tipus de sistemes al mercat, pensats per accedir a zones de difícil accés, espais confinats i en tot tipus d’ambients.
Accés Vertical subministra i instal·la sistemes dels principals fabricadors, sobre la base de les característiques de l’espai, el número d’intervencions anuals previstes o el número de persones destinades per al seu ús, els sistemes més adequats per a això, a més d’impartir la formació necessària per a la seva utilització.

La majoria d’accessos a recintes confinats, sempre que la superfície sigui principalment regular i es puguin sostenir correctament els suports, es realitzen mitjançant trípodes telescòpics, ja que són fàcils de transportar i el muntatge és molt simple.

En llocs on no existeixi una base plana per posicionar un trípode i accedir a la vertical, podem optar per plomes que disposen de braços giratoris. Deixant instal·lades unes bases en qualsevol tipus de superfície. Contra-plaques en relliges, soldades, mitjançant un propi contrapès, o fixant-ho mitjançant ancoratges químics. Fixacions en sòl o paret. Ens permetrà també poder transportar el sistema i fer ús de l’en diferents ubicacions.

Sobre la base de si existeixen mitjans auxiliars, la distància a la zona d’accés, si hem de realitzar moviments de càrregues, determinarem que tipus de suports hem d’acoblar al sistema principal. Anticaigudes, anticaigudes amb torns de recuperació, corrioles, sistemes d’evacuació, ternals de càrrega, enrotlladors elèctrics, etc. Existeixen diferents tipus de mesures i materials de fabricació. Consulta al nostre departament tècnic, com és el sistema que millor s’adapta a la característica de cada zona de treball.

image4img_2202